test Ekoturystyka | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Ekoturystyka

Bieszczady są cenne przede wszystkim ze względu na swoje walory przyrodniczo kulturowe. Dzika przyroda, która odrodziła się po wojnie, wschodniokarpackie zwyczaje, budownictwo sakralne, tradycja etnicznych grup zamieszkujących ten region styku kultur. Dziś próbujemy przybliżyć te elementy poprzez organizację spotkań oraz wypraw z pasjonatami tych terenów. Są to historycy, przyrodnicy,  artyści  będący najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Chcemy w ten sposób promować zrównoważony rozwój turystyki jak najmniej naruszający bieszczadzką przyrodę. Propagujemy zatem m.in. nordic walking, rower, zimą zaś narty backcountry i skitury oraz rakiety śnieżne, tropienie zwierząt, obserwacje ptaków, fotograficzne safari,rajdy konne…