test Galeria BARAK zaprasza | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

22.10.2018

Archiwum wiadomosci ›

Galeria BARAK zaprasza

Galeria „Barak” w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych zaprasza od 28 kwietnia 2012 r. na wystawę pt. „Ziemia obiecana”. W zorganizowanym Mini – Muzeum Ceramiki prezentowane są eksponaty ceramiki pochodzącej z najsłynniejszych manufaktur i warsztatów garncarskich. Organizatorzy wystawy i właściciele kolekcji – Róża i Krzysztof Franczakowie mają nadzieję wywołać wzruszenie widokiem dawnych „włocławków”, pamiętających stołówki pracownicze – „GS–ów” z Lubiany, brązowych naczyń z Pruszkowa czy Mirostowic, kamiennych garnków z Bochni – ale też chcą pochwalić się naczyniami z Ćmielowa, Chodzieży, Tułowic, dawnego Wałbrzycha. Garncarstwo na wystawie reprezentować będą wyroby najsłynniejszych rodzin garncarskich: Neclów z Chmielna i Konopczyńskich z Bolimowa. Swoją reprezentację będzie miała również Medynia Głogowska i ceramika pokucka oraz Łysa Góra i Bolesławiec jako przykłady współpracy rodzimego rzemiosła z artystami, projektantami ceramiki.
Na wystawę złożą się także albumy, publikacje, pocztówki, stare dokumenty, artykuły, banknoty, znaczki – słowem: wszystko, co kojarzy się z „ziemią obiecaną” właścicieli galerii – ceramiką.
Wystawie, która trwać będzie do 20 czerwca 2012 r. towarzyszyć będą otwarte warsztaty ceramiczne, w czasie których każdy będzie mógł spróbować własnych sił w ceramice, poznać podstawowe techniki ceramiczne i zdobnicze, wysłuchać legend i przypowieści traktujących o ceramicznym fachu.
Ponadto gospodarze galerii zapraszają codziennie o 17.00 na filiżankę dobrej herbaty. Galeria „Barak” w Czarnej
Zapraszamy codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 10.00 – 18.00
www.barak.art.pl