test Bieszczadnik.info | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Bieszczadnik.info

W ostatnim tygodniu na ryku wydawniczym pojawiło się nowe czasopismo o tematyce bieszczadzkiej. Głównym celem Bieszczadnika, bo o nim mowa, jest wzbudzanie wśród mieszkańców i gości Bieszczad dumy z zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, wzmacnianie identyfikacji z regionem, stymulowanie inicjatyw służących przyrodzie i kulturze regionu.

POLECAMY!!! www.bieszczadnik.info