test Muzyka | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Muzyka

Pogranicze kultur, na jakim położone są Bieszczady, to region bogaty muzycznie. Tu bowiem Wschód stykał się od wieków z Zachodem. Karpaty zamieszkiwane przez różne narodowości i ludy, które wędrowały przez te góry, nasiąknęły swoistymi rytmami i melodiami.

Dziś na nowo odkrywamy dźwięki wywodzące się z tych przestrzeni a muzycy przetwarzają je łącząc nieraz z nowoczesnymi rytmami.

Na naszej stronie będziemy informować o ciekawych wydarzeniach muzycznych i wspierać nowe inicjatywy w tym temacie. Znajdą się tu wiadomości o koncertach, zespołach, kursach mistrzowskich, warsztatach muzycznych, itp.