test Pogranicze Kultur | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Pogranicze Kultur

Bieszczady to dziwna kraina.
Tu od zawsze było jakieś pogranicze. Geograficzne, historyczne, etnograficzne, polityczne, klimatyczne, etc. Gdzieś tu ścierały się wpływy słowiańszczyzny zachodniej i wschodniej; Rusi, Polski i Węgier; prawosławia i katolicyzmu. Na przedpolach Bieszczad historycy umiejscawiają słynne  „uherskie worota” – szlak handlowy na węgierska stronę, który spełniał również rolę kulturową. To właśnie w Bieszczadach sąsiadowały ze sobą dwie grupy etnograficzne górali ruskich Bojków i Łemków. Od północy parł żywioł polski. Przez wieki powstała dzięki temu unikalna mozaika kulturowa uzupełniona Żydami, Cyganami, Niemcami.
Dziś jej ślady możemy jeszcze zobaczyć dzięki zachowanym cerkwiom, kościołom, synagogom, pozostałościami architektury ludowej.
To jedyne takie miejsce w Polsce i unikalne w Europie.
Poznaj prawdziwy BIESZCZAD.