test Bojkowie | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Bojkowie

Grupa etniczna górali ruskich, nazywana Bojkami zamieszkiwała obszar od krańców zachodnich Bieszczadów aż po odległą dolinę rzeki Bystrzycy Sołotwińskiej na zachodnich krańcach Gorganów. Bojkowie to najpewniej potomkowie osadników rusko-wołoskich, osiadłych na tych terenach głównie w XVI w. Bojkowszczyzna to w większości tereny górskie, stąd głównym zajęciem Bojków było pasterstwo i hodowla.
Jako zwarta grupa etniczna na terenach Polski przestali istnieć w wyniku masowych wysiedleń w latach 1944 – 1947. Resztki tej ludności wysiedlono w czasie tzw. regulacji granic w 1951 r. (rejon Ustrzyk Dolnych, Czarnej, Lutowisk).
Dziś  Bojkowie żyją głównie w Bieszczadach Wschodnich i Beskidach Skolskich na Ukrainie.

1.Libuchora – wieś bojkowska