test Cyganie | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Cyganie

Cyganie żyli do II wojny światowej niemal w każdej karpackiej wsi. Na ziemiach południowej Polski przybywali od XV wieku z południa, wędrując wzdłuż linii Karpat. Wielu porzuciło z czasem wędrowny styl życia osiedlając się na stałe w górskich wioskach. Stąd przyjęto nazywać ich Górskimi Romami, Romami Karpackimi a bardziej właściwie Bergitka Roma z uwagi na nieco odmienn styl życia i obyczajowość w stosunku do pobratymców. Romowie zarzucali im często odejście od romskich wartości i zasad romanipen. Zajmowali się przeważnie kowalstwem i muzykowaniem a w tych profesjach byli mistrzami. Ich eksterminacja w okresie II wojny światowej i powojenna polityka władz spowodowała całkowity zanik tej kultury w górskich wsiach. Ocalali cudem Romowie przenieśli się do miast i dziś trudno wyobrazić sobie jak żyli ich przodkowie w Karpatach.

1. Cyganie Bergitka