test Łemkowie | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Łemkowie

Do 1947 r. Łemkowie występowali w Polsce jako zwarta grupa etnograficzna. Żyli w paśmie Beskidu Niskiego od Szlachtowej i Jaworek, aż do rzeki Solinka w Bieszczadach.
Szacuje się, że tuż przed wybuchem wojny w 170 wsiach żyło ok. 150 tyś. Łemków.
Powstanie tak odrębnej kulturowo grupy było efektem kilkusetletniej koegzystencji na tym obszarze ludności pochodzenia ruskiego i wołoskiego z żywiołem polskim (od północy) i węgiersko-słowackim (od południa). Przymusowe wysiedlenia sprawiły, że Łemkowie żyją dziś w rozproszeniu i tylko niewielki procent ludzi powrócił na ojczysta ziemię.

1. Na pograniczu łemkowsko – bojkowskim