test Niemcy | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Niemcy

Osiedlanie niemieckich kolonistów w Karpatach przypisywano już Bolesławowi Chrobremu, który wykorzystać ich chciał do zabezpieczenia granic z Węgrami i Rusią. XIII i XIV wiek to okres dużego napływu ludności niemieckiej na teren pomiędzy Dunajcem a Sanem związany z lokowaniem miasta na prawie magdeburskim. Powstały duże wyspy ludności niemieckojęzycznej w okolicach Łańcuta, Jarosławia, Przeworska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka.
Ludność ta, głównie zajmująca się rolnictwem z czasem uległa polonizacji.
W 1772 r. południowa część terytorium Rzeczypospolitej w wyniku pierwszego rozbioru znalazła się pod panowaniem Habsburgów. Jednym z elementów polityki zaborcy, mającym na celu podporządkowanie zagarniętych ziem, było osiedlanie na nich ludności nastawionej lojalnie wobec Austrii, głównie Niemców. W Bieszczadach największe skupiska Niemców powstały w okolicach Ustrzyk Dolnych.

1. Osadnictwo niemieckie w Bieszczadach w XVIII w.