test Pogórzanie | Tworcze Bieszczady

Tworcze Bieszczady

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

07.07.2020

Archiwum wiadomosci ›

Pogórzanie

W połowie lat 30. XX wieku ludność polską zamieszkującą Pogórze Bukowskie, Ciężkowickie, Dynowskie, Jasielskie, Strzyżowskie i zachodnią część Dołów Jasielsko-Sanockich zaczęto określać mianem Pogórzan. Wyodrębnienie tej grupy etnograficznej to efekt kilkusetletnich procesów osadniczych elementów polskich, ruskich, węgierskich i niemieckich. Ten ostatni z czasem całkowicie spolonizowany spowodował, że w wielu miejscach określano mieszkańców jako Głuchoniemcy. Głównym zajęciem Pogórzan było rolnictwo a na wysokim poziomie stały wszelkie rzemiosła. Od południa grupa ta sąsiadowała z Łemkami a na południowym wschodzie z Dolinianami.  Podkarpacie jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Tak określany obszar funkcjonował do niedawna jako szeroko rozumiana przestrzeń rozciągająca się kilkadziesiąt kilometrów na północ od pasma Karpat. Przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej, terminem tym posługiwano się również w stosunku do południowej części województwa lwowskiego i stanisławowskiego. Po II wojnie światowej coraz częściej określano się tym terminem południową część nowo powstałego województwa rzeszowskiego.

1. Kalwaria Pacławska >>>więcej